Sabtu, 25 Januari 2014

kadang - kadang

Kadang - kadang kita terpaksa lepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu.

Kem,
8:43 pm